Egyszerűsített foglalkoztatás 2017

Egyszerűsített foglalkoztatás 2017 2017-ben az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolása kapcsán az alábbiakra kell figyelni: Egyszerűsített foglalkoztatás kizárólagosan órabéres megállapodás legyen (pl: van napibér is, de azt el lehet rontani). Minimálisan...

Munkavédelem

Munkavédelem  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv. szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. A törvény...