Jogi nyilatkozat

1. Szerzői jog
Minden jog fenntartva a honlap elrendezésére, grafikájára, tartalmára, szövegekre, képekre, logókra, védjegyekre a SzámAdó Könyvelőiroda számára. Megjelenésünk oldalai szerzői jogot élveznek.

Különösen a sokszorosításokra, fordításokra és más elektronikus médiákba való bevitelre és feldolgozásra vonatkozik a szerzői jogi védelem. Információk vagy adatok sokszorosításához, különösen szövegek, szövegrészek vagy képanyagok használatához előzetes írásos hozzájárulás szükséges.

A weboldali használati anyagaihoz való hozzájárulásnak kérelmét a következő címre kell elküldeni: SzámAdó Könyvelőiroda, 8132 Lepsény, Posta u. 61. A félreértések elkerülése végett, a weboldal bárminemű tartalmának használatához fel kell tüntetni, hogy az információ a „SzámAdó Könyvelőiroda szerzői jogi védelme alatt áll.”

A weboldal hozzáféréséhez a használati útmutató feltételeit kötelező elfogadni.

2. Jogi nyilatkozat
A weboldal tartalmát a lehető legnagyobb gondossággal állítottuk össze. Ezen információk teljességéért vagy helyességéért azonban nem vállalunk garanciát, illetve nem vállalunk felelősséget a honlapon történő esetleges hibákért sem.

A weboldalt mindenki saját felelősségére használja. Saját gépe védelme érdekében javasolt vírusirtó program letöltése. A számítógépes rendszerben bekövetkező esetleges késedelemért, hibáért, hiányos információ áramlásért a SzámAdó Könyvelőiroda nem tehető felelőssé.

3. Felelősség kizárása harmadik fél oldalaira vonatkozóan
Az internetes megjelenés oldalai kapcsolódásokat is tartalmaznak az Internet más weboldalaihoz, melyeket harmadik fél tart karban, és melyek tartalma a SzámAdó Könyvelőiroda számára nem ismert. A SzámAdó Könyvelőiroda csak esetleges hozzáféréseket közvetít ezekhez a weboldalakhoz és nem vállal felelősséget azok tartalmáért.

Azoknak az Internet oldalaknak a tulajdonosai, amelyekre a SzámAdó Könyvelőiroda internetes megjelenéséről hyperlinkek vezetnek, az oldalak tartalmáért, az ott kínált áruk értékesítéséért és a megrendelés lebonyolításáért kizárólag saját maguk felelnek.